fbpx

Navigate / search

Changefactor: Ronald Verhaaf van Het Groene Podium

In deze rubriek vind je verhalen over mensen die de verandering inzetten voor hun eigen leven, maar ook voor hun omgeving. Gewone mensen net zoals jij en ik die de stap genomen hebben om de verandering te zijn die ze willen zien in deze wereld. In deze rubriek lees je hun verhalen. Wat zijn hun drijfveren? Aan welke verandering dragen ze bij? Hoe heeft dit hun eigen leven beïnvloed?

 

Deze keer Ronald Verhaaf van Het Groene Podium. Het Groene Podium zoekt naar nieuwe samenwerkingsvormen tussen ondernemers, overheden, maatschappelijk organisaties, onderwijs en betrokken burgers in de regio tussen Nijmegen en Arnhem. Dit met als doel om gezamelijk duurzame en sociaal innovatieve projecten te verwezenlijken.

 

Ronald zag een kans toen zijn baan kwam te vervallen: hij ging doen wat hij zelf belangrijk vindt. Zo wilde hij maatschappelijk verantwoord ondernemen op de kaart zetten in bovengenoemde regio.

Na een inventarisatie van de MVO-activiteiten in zijn regio ontdekte hij dat de motivatie niet ontbrak bij de ondernemers en de overheden, maar wel de kennis en mogelijkeheden om met MVO aan de slag te gaan. Daarom is hij Het Groene Podium gestart. Vanuit een behoefteonderzoek zijn drie ideeën uitgwerkt tot concrete projecten:

 

  1. Het faciliteren, vanuit het Groene Podium, van ondernemers bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen: via een Ondernemerscafé en binnenkort via MVO Koploperprojecten wordt hier invulling aan gegeven.
  2. Het idee voor het bouwen van een energiezuinig gebouw/starterswoning in de regioVerschillende potentiële stakeholders waren enthousiast om dit project mee te verwezenlijkenen zijn al benaderd. Echter door de economische recessie is het project in de ijskast beland om het daar op een beter moment weer uit te halen.
  3. Het derde project is een werkgelegenheidsproject: Hoe kun je mensen aan het werk krijgen en houden? Dit wordt gedragen door verschillende stakeholders die actief met elkaar rondom de tafel zitten om te kijken wat de diverse doelgroepen precies nodig hebben en wat ze precies van meerwaarde kunnen zijn: UWV, coaches, werkgevers, werkzoekers. Hieruit is Team3.0 ontstaan. Het motto van Team3.0 is: ‘Wordt manager van je eigen toekomst”.

 

Het Groene Podium heeft nog niet de financiële middelen om mensen in dienst te nemen. Desondanks is er veel werk te doen. Daarom hebben ze middels Team3.0 een creatieve oplossing gevonden om mensen te begeleiden naar een betaalde baan. Dit door hen een trainingstage aan te bieden  binnen een van de projecten van Het Groene Podium. Werkgevers vinden dit ook interessant omdat potentiële toekomstige werknemers in een bedrijfsmatige omgeving hun kennis en talent verder kunne ontwikkelen. Deelnemers van Team3.0 worden zo gecoached en klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.

 

Ronald is dan wel de initiatiefnemer van Het Groene Podium, echter hij is nu allang niet meer de enige kartrekker. Het team en de deelnemende ondernemers hebben een aantal ambities te verwezenlijken zoals een energiemarkt en een maatschappelijke beursvloer: De verbinder tussen een hulpvraag van maatschappelijke organisaties en bedrijven. Hieruit kan bijvoorbeeld een teambuildingsdag ontstaan voor een bedrijf die een maatschappelijke organisatie wil helpen. De markt voor maatschappelijk betrokken ondernemen.

 

Ronald wist dat om een nieuwe baan te vinden netwerken van belang is. Hij is dit gaan doen in het kader van Het Groene Podium. Zijn grote rol is de organisatie opzetten en de verbinding leggen. Hij is de aanjager van Het Groene Podium.

Zijn wensen voor de toekomst zijn:  Meer projecten realiseren. Dit jaar moet het Groene Podium vooral overleven. Voor 2013 hoopt hij op meer founders en voor Team3.0 wil hij voor 20% van de mensen een volwaardige plek op de arbeidsmarkt  creëeren. Bij hem zelf moet uiteraard ook de kachel blijven branden en tracht Ronald zelf ook deze projecten inkomen te genereren., Tot die tijd blijft Ronald Teamtrainer voor veranderingsprocessen. Daar ligt zijn hart. En dat dat zo is zie je in wat hij heeft weten te bereiken.

 

 

Naam: Ronald Verhaaf

Initiatief: Het Groene Podium www.hetgroenepodium.nl

Carrière: Was senior projectleider procesoptimalisatie bij de overheid en facilitymanager  bij een detacheringsbureau. Nu zelfstandig ondernemer als teamtrainer en inititatiefnemer van Het Groene Podium.

Talenten: samenwerken, mensen met elkaar laten samenwerken, verbinden, creëren, doorzettingsvermogen

Drijfveren: maatschappelijke bijdrage, samenwerken,

 

Door: Caroline Ligtenberg