fbpx

Navigate / search

Changefactor: Heidi Leenaarts van Bron voor Leiders

Heidi Leenaarts

Ik ken Heidi Leenaarts via CSR Chicks het netwerk van vrouwen die iets met duurzaamheid hebben. Ze viel mij daar op door haar heldere en zorgvuldige communicatie. Haar oproep sprak mij aan: een bijeenkomst van ‘Bron voor Leiders’, een netwerk voor ondernemers en leiders van organisaties, en het contact was snel gelegd.

 

‘Bron voor Leiders’ is niet zomaar een netwerk. Met zorg heeft Heidi gewerkt aan haar propositie en zo zijn de leden daadwerkelijk ondernemers en leiders die zich openstellen voor voortdurende ontwikkeling. Leiderschapsontwikkeling wel te verstaan. Mensen die, door zichzelf te ontwikkelen, ook steeds beter in staat zijn om hun organisaties te ontwikkelen en daarmee de bijdrage die deze aan de samenleving leveren te vergroten.

 

En dat is dan ook Heidi’s bedoeling met Bron voor Leiders: Mensen verbinden die de visie delen dat een duurzame samenleving alleen gebouwd kan worden door en met mensen die leiderschap durven tonen. Heidi heeft haar visie over de samenleving en leiderschap uiteengezet in twee boeken: ‘De Bron’ Waarin achttien Nederlandse leiders antwoord geven op de vraag ‘Hoe creëren we een vruchtbaar klimaat waarin het menselijk potentieel optimaal tot bloei komt? En ‘Natuurlijke Rijkdom’ waarin leiders de vraag beantwoorden hoe we duurzaam kunnen omgaan met wat de aarde ons biedt. En een derde is op komst. Deze zal een blik werpen op de mogelijkheden voor een nieuwe economie.

 

De laatste tijd hebben we zo vaker gesproken over de mogelijkheden van deze nieuwe economie. Een economie waarin geld op een andere, meer dienstbare, manier georganiseerd wordt. Waar echte waarden weer de primaire ‘driver’ zijn onder onze bedrijvigheid en samenwerking en waar betaalmiddelen ons daarin slechts faciliteren. Je hebt het dan over uitruilmodellen of ‘ander geld-modellen’, die mensen en bedrijven samen organiseren om op die op die manier hun onderlinge wederkerigheid regelen. Interessante en boeiende gesprekken. En ik zal je vertellen. Heidi heeft al veel mensen weten te inspireren om mee te denken. Mensen uit het bedrijfsleven en leiders uit de (semi-) overheid. En zo is Heidi niet alleen een Changefactor vanwege haar initiatief, maar ook vanwege de manier waarop ze haar visie en missie draagt: Integer, doorleeft, vanuit de essentie. Of zo ze zelf zegt Mindfull, want ze blijft in het hier en nu naar die stip op de horizon kijken die ze ooit geplaatst heeft.

 

Daarom ook heb ik Heidi gekozen als samenwerkingspartner. Het lijkt mij heerlijk om met en van elkaar te leren hoe we beter samen kunnen leven, wij mensen op deze aarde. Hou alvast de agenda in de gaten voor de evenementen die uit deze samenwerking ontstaan. En samen stappen te zetten in het verwezenlijken van onze gedeelde ambitie: Een nieuwe duurzame, natuurlijke en respectvolle economie.

 

Wie: Heidi Leenaarts

Wat: Bron voor Leiders

Waar: Netwerkbijeenkomsten vinden door het hele land plaats

Voor wie: Ondernemers en leiders van organisaties

Kan altijd gebruiken: Nieuwe leden voor haar netwerk, een financiële of praktische bijdrage voor haar nieuwe boek