fbpx

Navigate / search

Changefactor: Marsha Buuron van Capsella

profielfoto_mb

Ze koos aanvankelijk voor antropologie en switchte later naar milieukunde. Afgestudeerd op gedragsverandering merkte ze na een paar dwaaljaren waar haar passie echt ligt: Mensen duurzaam helpen en groen. En sinds ze haar missie duidelijk heeft vaart haar bedrijf wel. Stralend beaamt ze dat ze geweldig werk heeft. Ze geniet iedere dag en gezien haar successen veel mensen met haar. Wat ze dan doet?

 

Marsha helpt zorginstellingen om zich anders te organiseren. Ze is een kei in anders kijken naar dingen. Zo koppelt ze heel diverse partijen aan elkaar om mensen aan de onderkant van de samenleving een volwaardig leven te bezorgen. Bijvoorbeeld voor een zorginstelling in de Achterhoek waar ze een dagbestedingsproject heeft verzorgd waarbij diverse heel verschillende partijen er beter van zijn geworden:

 1. De zorginstelling heeft dagbesteding gevonden voor haar cliënten bij biologische tuinders en hun eigen cateringbedrijf.
 2. De cliënten hebben op deze manier zelfvertrouwen gecreëerd en leveren op hun manier een substantiële bijdrage aan de samenleving.
 3. De biologische tuinders waren aanvankelijk argwanend. Echter later razen
  streeklokaal_pieperoogst

  d enthousiast over hun nieuwe medewerkers. Bovendien leverde het hen 30% meer omzet op omdat zij direct leveren aan het cateringbedrijf.

 4. Dit cateringbedrijf tenslotte was al een tijdje op zoek naar een manier om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen en hebben dit middels dit project gevonden. De cliënten van de zorginstelling kookten de maaltijden voor deze met de biologische producten van de tuinderij.
 5. Deze maaltijden werden tenslotte weer genuttigd in deze zorginstelling. En zo is de cirkel helemaal rond.

 

De opdrachtgever is in dit geval de zorginstelling geweest. Maar Marsha zou het liefste zien dat ze betaald zou worden uit de extra opbrengst die ergens in de cirkel gecreëerd wordt. In dit geval de boeren dus.

 

We gaan vast nog veel van deze ChangeFactor horen.

 

Wie: Marsha Buuron

Wat: Capsella Projectorganisatie

Waar: projecten rondom zorg in heel Nederland

Voor wie: Eigenlijk doet Masha het voor die mensen aan de onderkant van de samenleving: daklozen, verslaafden, mensen die intensieve langdurige zorg nodig hebben in de psychiatrie of ouderen. Haar opdrachtgevers zijn echter veelal zorginstellingen.

Kan altijd gebruiken: contacten met organisaties die hun cliënten weer zelfvertrouwen en eigen regie willen teruggeven.

Changefactor: Robbert Vesseur van GEEFeconomie

url

In deze rubriek vind je verhalen over mensen die de verandering inzetten voor hun eigen leven, maar ook voor hun omgeving. Gewone mensen net zoals jij en ik die de stap genomen hebben om de verandering te zijn die ze willen zien in deze wereld. In deze rubriek lees je hun verhalen. Wat zijn hun drijfveren? Aan welke verandering dragen ze bij? Hoe heeft dit hun eigen leven beïnvloed?

 

Robbert heeft ooit gekozen voor een studie bedrijfskunde omdat hij geloofde dat hij via het bedrijfsleven wat kon veranderen. Bij bedrijfskunde werd hem vooral geleerd hoe je ten koste van anderen winst kunt maken. Hij kwam via zijn studie wel op het spoor van duurzaam ondernemen en na zijn studie is hij bij  Triodosbank gaan werken. Aanvankelijk dacht hij dat hij het hier tot zijn pensioen zou blijven. Alleen vond hij de intentie van Triodos nog te ver van zijn drijfveer vertrouwen, en de wens om de economie te hervormen stond. Hij sloot zich aan bij een clubje collega’s, allemaal denkers die mogelijkheden onderzochten om de economie menselijker in te richten. Zo kwam Robbert op het idee van GEEFeconomie.nl.

 

De GEEFeconomie is de economie waarbij de grondbeginselen onvoorwaardelijk geven en samen leven zijn. Iedereen mag geven wat zij/hij te geven heeft en daarbij bestaat het vertrouwen dat onze passies en talenten elkaar aanvullen. Deze economie heeft een compleet andere grondslag in vergelijking tot de huidige economie, welke als grondbeginsel “concurrentie” heeft. GEEFeconomie heeft als doel een samenleving waarin we in vrede en vreugde met elkaar leven. Echt met elkaar en niet tegen elkaar zoals we het nu ervaren. Het is een ideaalbeeld waarbij voor Robbert iedere stap ernaar toe een mooi cadeau is.

 

imgres

In eerste instantie heeft Robbert onderzocht wat GEEFeconomie daadwerkelijk inhoudt. Hij is persoonlijk het experiment aangegaan; al zijn bezittingen weg gegeven en zelfs zijn huur opgezegd. Hij heeft een tijd zelfs geen geld toegelaten in zijn leven. Zijn experiment kan hij geslaagd en succesvol noemen want hij heeft geweldig mooie dingen meegemaakt. Zo kwamen er mooie mensen op zijn pad die hem bij zijn ideeën ondersteunen en hij heeft daadwerkelijk overvloed ervaren. Echter hij is zichzelf ook flink tegen gekomen. Hij heeft vele angsten geleefd rondom zijn loslaat proces. Bang om honger te lijden en geen dak meer boven zijn hoofd te hebben. Robbert heeft leren vertrouwen en onvoorwaardelijk te geven. Hiervoor heeft hij mooie dingen terug gekregen zoals intense vriendschappen, tijd, synchroniciteit in zijn leven en overvloed: een leven met alles wat hij nodig heeft en meer dan dat. Door onvoorwaardelijk te geven en te leven in vertrouwen is zijn leven enorm verrijkt.

 

Robbert geeft lezingen, ontwikkelt projecten en deelt zijn ervaringen via zijn blog op www.geefeconomie.nl.

Robbert heeft er inmiddels een stichting van gemaakt en momenteel lopen er drie projecten. Iedereen heeft wat te geven. Het enige wat Robbert nodig heeft om een stap dichterbij zijn doel te komen: mensen die geraakt zijn door zijn ideeën, hun enthousiasme over de GEEFeconomie en met de diepe wens om van deze wereld een mooiere plek te maken. Daarnaast heeft hij ook daadwerkelijk middelen nodig om zijn projecten te draaien. Dat varieert van locaties om Waardecirkels (ontmoetingen) te laten plaatsvinden tot en met connecties in het festival circuit. Misschien ben jij in de gelegenheid dat te geven? Kijk hier voor wat GEEFeconomie kan gebruiken.

 

 

 

Naam: Robbert Vesseur

Initiatief: GEEFeconomie.nl

Carrière: Social entrepreneur onder GEEFeconomie.nl

Talenten van Robbert: vertrouwen, onderzoeken, durf, inspireren

Drijfveren: samen, vertrouwen, geven

 

Changefactor: Ronald Verhaaf van Het Groene Podium

In deze rubriek vind je verhalen over mensen die de verandering inzetten voor hun eigen leven, maar ook voor hun omgeving. Gewone mensen net zoals jij en ik die de stap genomen hebben om de verandering te zijn die ze willen zien in deze wereld. In deze rubriek lees je hun verhalen. Wat zijn hun drijfveren? Aan welke verandering dragen ze bij? Hoe heeft dit hun eigen leven beïnvloed?

 

Deze keer Ronald Verhaaf van Het Groene Podium. Het Groene Podium zoekt naar nieuwe samenwerkingsvormen tussen ondernemers, overheden, maatschappelijk organisaties, onderwijs en betrokken burgers in de regio tussen Nijmegen en Arnhem. Dit met als doel om gezamelijk duurzame en sociaal innovatieve projecten te verwezenlijken.

 

Ronald zag een kans toen zijn baan kwam te vervallen: hij ging doen wat hij zelf belangrijk vindt. Zo wilde hij maatschappelijk verantwoord ondernemen op de kaart zetten in bovengenoemde regio.

Na een inventarisatie van de MVO-activiteiten in zijn regio ontdekte hij dat de motivatie niet ontbrak bij de ondernemers en de overheden, maar wel de kennis en mogelijkeheden om met MVO aan de slag te gaan. Daarom is hij Het Groene Podium gestart. Vanuit een behoefteonderzoek zijn drie ideeën uitgwerkt tot concrete projecten:

 

 1. Het faciliteren, vanuit het Groene Podium, van ondernemers bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen: via een Ondernemerscafé en binnenkort via MVO Koploperprojecten wordt hier invulling aan gegeven.
 2. Het idee voor het bouwen van een energiezuinig gebouw/starterswoning in de regioVerschillende potentiële stakeholders waren enthousiast om dit project mee te verwezenlijkenen zijn al benaderd. Echter door de economische recessie is het project in de ijskast beland om het daar op een beter moment weer uit te halen.
 3. Het derde project is een werkgelegenheidsproject: Hoe kun je mensen aan het werk krijgen en houden? Dit wordt gedragen door verschillende stakeholders die actief met elkaar rondom de tafel zitten om te kijken wat de diverse doelgroepen precies nodig hebben en wat ze precies van meerwaarde kunnen zijn: UWV, coaches, werkgevers, werkzoekers. Hieruit is Team3.0 ontstaan. Het motto van Team3.0 is: ‘Wordt manager van je eigen toekomst”.

 

Het Groene Podium heeft nog niet de financiële middelen om mensen in dienst te nemen. Desondanks is er veel werk te doen. Daarom hebben ze middels Team3.0 een creatieve oplossing gevonden om mensen te begeleiden naar een betaalde baan. Dit door hen een trainingstage aan te bieden  binnen een van de projecten van Het Groene Podium. Werkgevers vinden dit ook interessant omdat potentiële toekomstige werknemers in een bedrijfsmatige omgeving hun kennis en talent verder kunne ontwikkelen. Deelnemers van Team3.0 worden zo gecoached en klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.

 

Ronald is dan wel de initiatiefnemer van Het Groene Podium, echter hij is nu allang niet meer de enige kartrekker. Het team en de deelnemende ondernemers hebben een aantal ambities te verwezenlijken zoals een energiemarkt en een maatschappelijke beursvloer: De verbinder tussen een hulpvraag van maatschappelijke organisaties en bedrijven. Hieruit kan bijvoorbeeld een teambuildingsdag ontstaan voor een bedrijf die een maatschappelijke organisatie wil helpen. De markt voor maatschappelijk betrokken ondernemen.

 

Ronald wist dat om een nieuwe baan te vinden netwerken van belang is. Hij is dit gaan doen in het kader van Het Groene Podium. Zijn grote rol is de organisatie opzetten en de verbinding leggen. Hij is de aanjager van Het Groene Podium.

Zijn wensen voor de toekomst zijn:  Meer projecten realiseren. Dit jaar moet het Groene Podium vooral overleven. Voor 2013 hoopt hij op meer founders en voor Team3.0 wil hij voor 20% van de mensen een volwaardige plek op de arbeidsmarkt  creëeren. Bij hem zelf moet uiteraard ook de kachel blijven branden en tracht Ronald zelf ook deze projecten inkomen te genereren., Tot die tijd blijft Ronald Teamtrainer voor veranderingsprocessen. Daar ligt zijn hart. En dat dat zo is zie je in wat hij heeft weten te bereiken.

 

 

Naam: Ronald Verhaaf

Initiatief: Het Groene Podium www.hetgroenepodium.nl

Carrière: Was senior projectleider procesoptimalisatie bij de overheid en facilitymanager  bij een detacheringsbureau. Nu zelfstandig ondernemer als teamtrainer en inititatiefnemer van Het Groene Podium.

Talenten: samenwerken, mensen met elkaar laten samenwerken, verbinden, creëren, doorzettingsvermogen

Drijfveren: maatschappelijke bijdrage, samenwerken,

 

Door: Caroline Ligtenberg