fbpx

Navigate / search

Changefactor: Eric Sessink van Food4Bees.nl

Eric Sessink

Eric kwam ik op het spoor mijn Facebookpost* met een link naar een petitie om Bayer te vragen om hun aanklacht tegen de EU te stoppen om landbouwgif in de ban te doen. Het gif zorgt voor bijensterfte. En diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat dit zo ernstig is dat het onze voedselvoorziening bedreigt.

 

Eric is ook geraakt door dit feit. Hij sprak eens een lokale imker op de Markt in Oirschot die hem hierop wees. Het liet hem niet meer los en hij vond dat de acties om bijen (en andere bestuivende insecten) te redden wel wat meer organisatie en impact kon gebruiken. Hij wilde dit slimmer aanpakken door netwerken op een positieve manier bij elkaar te brengen en hen op een slimme en positieve manier te laten samenwerken. Zo organiseerde hij oktober 2012 mede een minicongres in Gemeentehuis Oirschot waarin hij diverse organisaties heeft uitgenodigd om mee te denken over het probleem van de bijensterfte en kennis uit te wisselen.  Onder hen vertegenwoordigers van imkerij, gemeente Oirschot, de provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, zaadhandelaar, ZLTO, Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap/ Natuurmonumenten, IVN, Landgoed Baest, Agrarische Natuurvereniging.

 

Na een zeer geslaagd congres was er voldoende voedingsbodem voor de volgende stap en  is Stichting Food4Bees ontstaan.  Een organisatie met als doel het ontplooien en ondersteunen van activiteiten met het oog op behoud en uitbreiding van natuurlijk leefmilieu voor pollen- en nectar etende insecten. Als organisatie werkt Food4Bees volgens het principe van celvermeerdering. Geïnspireerd naar het gedachtengoed van Eckart Wintzen. Per regio wordt een cel opgericht die lokale initiatieven neemt door partijen positief te verbinden rond het thema van de bijensterfte. Als een regio voldoende organisatiekracht heeft dan assisteert de Stichting bij het opzetten van een nieuwe cel. De kracht van lokaal combineren met een centrale structuur.

 

Op deze manier verbindt Food4Bees de oude structuren met een hedentijdse manier van organiseren. Oude gevestigde organisaties leveren

Screenshot 2013-12-11 10.16.20

kennis aan burgers, bedrijven en imkers. Food4Bees werkt met vrijwilligers en ambassadeurs. Desondanks zijn er al verschillende cellen. Verschillende instanties en particulieren zijn geïnspireerd geraakt om nectar houdende bloemen in te zaaien in bermen, als guerrilla gardener of onder bomen bijvoorbeeld. Ook is er een Home4Bees wijnkistje ontwikkeld waarmee Food4Bees mensen kan bereiken en aanzetten om iets voor nectar etende insecten te doen en fondsen kan werven. Verder wordt er kennis verspreid en ontwikkeld rondom de biodiversiteit.

 

Echter dit is nog maar het begin. Eric voorziet met Food4Bees een zwerm aan lokale ‘cellen’ die zich allemaal rondom dit thema bezig houden. De bij is daarbij alleen het icoon voor de beweging. De cellen zorgen lokaal voor kennisverspreiding door middel van voorlichtingsborden bij recreatiegebieden, bijeenkomsten voor kennisuitwisseling e.a. En toepassing van die kennis door het inzaaien van zaaigoed door organisaties en burgers (guerrilla gardening). Food4Bees als verbindende en onafhankelijke factor. Alleen op die manier kan men zoveel mogelijk mensen bij het onderwerp betrekken.

 

Wie: Eric Sessink

Wat: Food4Bees

Voor wie: Voor nectar etende insecten de onmisbare schakel in onze voedselvoorziening

Waar: Vanuit Oirschot in Noord Brabant zwermen de cellen uit over heel Brabant. Met potentie om provincie- en ’s landsgrenzen te overschrijden.

Kan altijd gebruiken: nieuwe celcoördinatoren


*Opmerking Eric: De Bayerpetitie was voor ons niet de aanleiding. Wel de bijensterfte door het gebrek aan voedsel voor bestuivende insecten en honingbijen in het bijzonder. Vandaar de naam Food4BEES.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website