fbpx

Navigate / search

Changefactor Hans Olsthoorn van PROquint – Duurzaam Initiatief

Screenshot 2014-02-05 20.40.49

Hans Olsthoorn heeft, net zoals vele andere ZP-ers, een nieuwe kijk op zijn werk ontwikkeld. Hij zet nu ook zelf initiatieven in gang in plaats van te wachten op vragen uit de markt. Die nieuwe kijk is vorig jaar langzaam tot stand gekomen. Steeds met een andere samenwerkingspartner heeft hij ideeën ontwikkeld waar mogelijk vraag naar is: klimaat in de stad, incubators voor schone technologie, globale bestemmingsplannen, zonnevelden op braakliggende terreinen, voedselvoorziening en klimaatverandering.

 

Inmiddels zijn twee ideeën in een verder gevorderd stadium. Een mooi voorbeeld is het Energielab Galecopperzoom: Samen met zijn zakenpartner Leo Bisschop heeft hij een prijs gewonnen om bij verkeersplein Oude Rijn bij Utrecht een groot veld met zonnepanelen aan te leggen. Zij verstaan daarbij de kunst om hun initiatief met dat van anderen te verbinden.

 

Hans Olsthoorn neemt met dergelijke initiatieven een wezenlijk andere rol in dan voorheen. Tussen de partijen met zo nodig eigen kapitaal om te investeren en niet meer met publiek geld vanuit de overheid. Die tijd ligt achter ons. Andere lopende initiatieven zijn de herontwikkeling van zorgterreinen en het oprichten van een expertisecentrum voor duurzame energie.

 

Wie: Hans Olsthoorn

Hans Olsthoorn

Wat: Proquint –Duurzaam Initiatief

Voor wie: Voor initiatiefnemers van projecten in de ruimtelijke ordening die zich bewust zijn van de transitie waarin we verkeren.

Waar: Heel Nederland

Kan altijd gebruiken: contacten die met de handen in het haar zitten rondom een gebiedsontwikkelingsproject, herbestemmen van braakliggende grond, zonne-energie project. Ook kan hij projecten opzetten die financiering behoeven vanuit de EU (Horizon2020).

Leave a comment

name*

email* (not published)

website