fbpx

Navigate / search

Dat is de natuur!

Ik zoek vaak het verband tussen dingen. En als het gaat om duurzame ontwikkelingen, dan verwijs ik graag naar de natuur.

Nu ken ik al de benadering van dieren die steeds meer menseneigen gedrag vertonen. Dus geloof ik dat mensen ook dieren zijn en wij daarom ook tot die natuur behoren, in plaats van er buiten te staan. Toch was de voordracht van Patrick van Veen op de Fontys Hogeschool, een verrijking en inspiratie voor mij. De puzzel waarom wij mensen zo ver van de natuur blijven staan en niet hiermee samenleven, werd voor mij compleet. In drie kwartier vergeleek Patrick typische gedragingen van ons mensen op de werkvloer, met typische gedragsprincipes in de apenwereld. Hij kreeg trouwens een daverend applaus achteraf, van de (grotendeels) aanwezige HR-mensen. Voel u daarom niet aangevallen, maar accepteer het zoals het is. Vlooien, uiterlijk machtsvertoon, kindermoord: hij vindt er een heel acceptabel synoniem voor in de mensenwereld.

Ik denk dat de sleutel voor een duurzame samenleving en een gezonde aardbol, in de door mij en u beoogde plek ligt die wij als mensen hierbij innemen. Eeuwenlang hebben wij geleerd en geloofd dat we los staan van de natuur. Zelfs ons hele onderwijsstelsel is hiervan doordrongen. Wij kunnen de natuur naar onze hand zetten en zelfs landbouwmethoden zijn hierop gericht, in plaats van op samenwerking met de natuurlijke processen en samenhangen.

Door deze vermeende onafhankelijkheid denken mensen te kunnen doen wat ze willen met de aarde waarop ze leven. Alles moet maakbaar zijn, met als gevolg een uitgeputte bodem, erosie en grondstoffen die op raken. Het ultieme gevolg zijn dan hongersnoden, omdat door monopolies op onze gewassen de natuurlijke processen uit balans raken en niet meer stroken met onze landbouwmethoden. De snelste weg vooruit op het pad van duurzame ontwikkeling is om te onderkennen dat wij deel uitmaken van diezelfde natuur, die wij nu zo graag willen beheersen! Ook wij zijn onderhevig aan de natuurlijke processen. Alleen  door met respect samen te werken met de natuur en haar processen die ons omringen, kunnen we met andere ogen zien hoe wij hier het beste in passen. Dat wil niet zeggen dat we afstand moeten doen van allerlei verworvenheden. Tenslotte ligt het in de natuur van de mens om dingen uit te vinden. We zullen er alleen anders tegenaan moeten kijken, anders mee leren omgaan, andere wensen gaan ontwikkelen. En de dingen meer in samenhang met de natuur produceren en gebruiken. Bijvoorbeeld de wind en de zon voor onze energieopwekking.  Het wordt zelfs gemakkelijker en efficiënter omdat we niet meer strijden tegen natuurkrachten.

Waarom zouden we dan niet vandaag al beginnen? De sleutel van dat antwoord ligt in wat Patrick van Veen mij die middag liet zien. Onze eigen natuur staat ons in de weg. De alpha mannetjes en vrouwtjes die alleen aan het belang van hun eigen ‘baby’ hechten. De nieuwe leider die ‘moord’ op andere kinderen pleegt, door vooruitstrevende projecten de das om te draaien. Het antwoord was er voor mij die middag. Daarom ben ik fan van Patrick. Kijk zelf maar eens rond op zijn website: http://www.apemanagement.nl/index.htm. Tegelijkertijd is dit feit een beetje ontmoedigend. Als onze natuur duurzame ontwikkeling en dus een natuurlijk evenwicht in de weg staat, hoe kunnen we dat dan veranderen? Volgens mij alleen met zelf onderzoek. Je eigen natuur onderzoeken en goed kijken waarmee  jij je eigen balans, je natuurlijke evenwicht kunt bewaren.

Daarom ga ik maar weer snel verder met zelfonderzoek. Deze keer ga ik onderzoeken welke aspecten ik in mijn gedragingen kan terugvoeren op het sociale gedrag dat zich van nature ontwikkeld heeft in een verre apenkolonie? Misschien weer eens ‘Een tijd voor Empathie’ van Frans de Waal (link: http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_de_Waal), een andere bioloog, lezen. De ondertitel ‘wat de natuur ons leert over een betere samenleving’ zegt genoeg. Ook Iets voor jou? Of heb je zelf suggesties hoe  massale gedragsverandering op gang te brengen? Ik ben hier heel benieuwd naar. Heel veel succes in ieder geval met je eigen bijdrage aan de duurzame ontwikkeling. En deel gerust!

Caroline Ligtenberg

Leave a comment

name*

email* (not published)

website