fbpx

Navigate / search

Het nieuwe leren

Het nieuwe werken is veel mensen bekend. Hoe zit dat nu met ons onderwijs? Welke rol spelen daar de normen van het ‘nieuwe werken’? Zelf ben ik van mening dat het ultieme nieuwe werken een mensgerichte manier van werken is. De mens en diens rest van het leven staat centraal. Deze mens heeft werk te doen en wordt op resultaten afgerekend. Echter, kan zelf zijn tijd indelen. Binnen kaders ook bepalen hoe hij of zij de klus klaart. Naast je werk ben je ook ouder van je kind of verleen je mantelzorg aan je ouders. Je verricht vrijwilligerswerk in een buurthuis of een voetbalclub en je hebt zo je manieren om vakantie te vieren, te sporten etc. Daarom: ICT staat niet centraal, de mens staat centraal. Zo kan het nieuwe werken meer mensen passen dan alleen kenniswerkers achter een pc. Zelfs ook verplegende mensen of dokters. Misschien worden er zelfs minder fouten gemaakt omdat er meer vrijheid van handelen is. Geen protocollen maar eigen verantwoordelijkheid.

Nu het nieuwe leren. Hoe zou het zijn als bij het leren je zoon of dochter centraal staat en niet de lesstof die we de rest van ons leven niet of nauwelijks gebruiken? Als ik het zo neerschrijf klinkt het als een vanzelfsprekendheid. Maar hoe is dat in de praktijk? Kinderen en andere jonge mensen dienen competenties te leren waaronder natuurlijk rekenen en Nederlandse taal. En hoe ze dat doen, dat mogen ze zelf bepalen. In de tijd dat hen dat het beste uitkomt. Ze worden hierbij gecoacht door volwassenen en de competenties worden gemeten. Nou mensen zoiets bestaat echt! Deze week was voor mij een eureka onderwijs week want zowel in het HBO-onderwijs als wel in het lager- en middelbaar- onderwijs ben ik zoiets moois tegengekomen.

Allereerst was daar de stagiaire van Imagine Heroes. Een opleidingsvariant van de Academie voor Vrijetijd in Breda. Mensen die worden hier opgeleid tot sociaal ondernemer! Ja, je leest het goed! De hele driejarige opleiding (na een basisjaar) bestaat uit co-creëren, vanuit je eigen verbeelding dingen laten ontstaan, samenwerken, persoonlijk (creatief) leiderschap. Vanuit chaos creëren, eigen verantwoordelijkheid nemen. Processen en projecten tot stand brengen. Etc. etc. En dat alles naast de gewone competenties die je op een Academie voor Vrije Tijd moet leren. Hoe ze dat doen? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. De antwoorden zijn namelijk net zo divers als de imagine heroes in opleiding. Kijk gerust verder op www.imaginheroes.com. Imagin staat hierbij voor verbeelding. Heroes op de wereldverbeteraars in opleiding.

Dan… nog een onderwijsvorm die aansluit bij de tijd waarin we leven. De democratische school. Hier had ik al van gehoord hoor. Tenslotte heb ik enige weken geleden Gio leren kennen die met zijn www.jeugdzorgvuldig.nl een bijdrage wil leveren aan een samenleving waarin stempels zoals PDD-nos, autisme, ADHD geen vat meer hebben op onze kinderen, zodat deze kunnen zijn zoals ze zijn. Met al hun positieve eigenschappen. Hij bracht me de Democratische school onder de aandacht. En deze week sprak ik een enthousiaste ouder die als enig nadeel kon aanvoeren dat haar zieke dochter toch naar school wil en amper thuis te houden is: http://terra-incognita.nu/. Een school waar kinderen vanaf hun vierde levensjaar tot en met hun achttiende de ruimte krijgen om op te groeien tot zelfbewuste mensen die weten waar ze goed in zijn. Ze leren er ook samenwerken en weten wat ze belangrijk vinden. Zo leren ze hun leven in vrijheid te ondernemen en proeven ze de vrijheid om te leren. Eigenlijk is leren tenslotte een soort levensbehoefte van vele diersoorten ook van mensen. Alleen wordt bij veel mensenkinderen weerzin tegen leren getraind omdat ze onvrijwillig en op een niet passende manier stof tot zich moeten nemen die hen niet interesseert en veel te ver van hen af staat.

Nou, dit lijkt de oplossing dan. Wanneer zal de rest van het onderwijs volgen? Wanneer zou dit de standaard worden?

Leave a comment

name*

email* (not published)

website