fbpx

Navigate / search

Inschrijven / Anmelden: Do-In Yoga

Dank je wel voor je inschrijving. Je ontvangt hiervan een bevestiging. Vielen Dank für Ihren Eintrag. Sie entfangen davon ein Bestätigung.

http://www.carolineligtenberg.eu

Powered by Fast Secure Contact Form

Deelnemen:Deelnemen kan middels een maand abonnement: Je kunt op elk gewenst moment instromen. Je abonnement start op de datum van inschrijving. Je abonnement is doorlopend tot je opzegging. De opzegtermijn is een maand en is per kalendermaand. Bij langdurige ziekte of blessures kun je per direct opzeggen.Het lesgeld is vooraf verschuldigd en dient voor het einde van de voorafgaande maand op een van de rekeningen te zijn bijgeschreven:
NL56 TRIO 0254 8173 51 t.n.v. Carolineligtenberg.eu (Nederlandse rekening)DE13430609674044127300 BIC GENODEM1GLS t.n.v. C. Ligtenberg (Deutsche Rechnung)Je betaalt voor je eerste maand het aantal lesweken dat je die maand deelneemt: (€xx,xx/ aantal lesweken in de maand)
De tarieven zijn vastgesteld op basis van het gemiddelde maandtarief over alle lesdagen in een jaar. Ook tijdens de vakanties, behalve juli en augustus, blijft het lesgeld hierdoor hetzelfde. In juli en augustus gelden andere betaal- en deelnamemogelijkheden.

Uitval van lessen:

Indien een les onverwacht uitvalt door de afwezigheid van de docent dan wordt het lesgeld voor deze les verrekend met de volgende maand. Met uitzondering van de schoolvakanties. Bij een onverwachte uitval wordt je hiervan op de hoogte gesteld via de mail en/of de sms.

 

Bij afwezigheid van jouw kant is het fijn als je uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de les mij op de hoogte stelt. Binnen 1 maand mag je de gemiste lessen inhalen in een ander lesuur. Meld dit wanneer je van plan bent dit te doen. Restitutie bij gemiste lessen door de deelnemer is niet mogelijk.

 

Hygiëne en voorzorg:

Probeer ook als je niet helemaal fit bent toch naar de les te komen.

Blessures, klachten of andere belangrijke dingen altijd voor de les aan mij doorgeven

 

Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, raadpleeg je zelf een arts over het volgen van Do-In Yogalessen.
Respecteer je grenzen en forceer niet.

 

In de yogaruimtes zijn de schoenen uit. Neem daarom een extra paar (yoga)sokken mee.
Yogamatjes zijn aanwezig. Neem zelf een groot badlaken mee.
Draag geen sterk ruikende parfums.

Zorg ervoor dat je tot twee uur voor de les niet gegeten hebt.

 

 

Teilnahme:Die Teilnahme ist mit einer monatlichen Gebühr möglich. Sie können sich jederzeit anmelden. Das Abonnement beginnt am Tag der Registrierung und verlängert sich automatisch. Die Kündigungsfrist liegt bei einem Monat. Nach längerer Krankheit oder bei Verletzungen können Sie das Abonnement sofort beenden.Die Gebühr ist im Voraus zu entrichten und zum Ende des Vormonats auf eines der folgenden Konten zu überweisen:IBAN: DE13430609674044127300BIC: GENODEM1GLS

Name: C. Ligtenberg (deutsches
Konto)

NL56 TRIO 0254 8173 51

Name: Carolineligtenberg.eu
(niederländisches Konto)

 

Sie zahlen für den ersten Monat die Anzahl der Unterrichtswochen, die Sie wahrgenommen haben (€ xx,xx/Anzahl der Unterrichtswochen im Monat)
Die Preise werden auf Grundlage des durchschnittlichen monatlichen Beitrages   und auf alle Unterrichtstage in einem Jahr festgelegt. Auch in den Ferien, ausgenommen Juli und August, bleibt der Beitrag gleich. Im Juli und August gibt es weitere Zahlungs- und Teilnahmemöglichkeiten.

Ausfall von Stunden:

Wenn eine Stunde unerwartet und aufgrund des Lehrers ausfällt, dann wird der Unterrichtsbeitrag für die jeweilige Lektion im darauffolgenden Monat verrechnet. Eine Ausnahme stellen die Schulferien dar. Sollte es zu einem unerwarteten Ausfall kommen, dann werden Sie umgehend per E-Mail und/oder SMS benachrichtigt.

 

Bitte melden sie sich spätestens 24 Stunden vor dem Unterricht ab, wenn Sie verhindert sein sollten. Innerhalb eines Monats können Sie die verpassten Lektionen aufholen. Bitte melden Sie sich zum Nachholen verpasster Lektionen an. Eine Rückerstattung für verpassten Unterricht aufgrund vom Fehlen des Teilnehmers ist nicht möglich.

 

Hygiene und Vorbereitung:

Wenn Sie nicht ganz fit sind, dann versuchen Sie bitte trotzdem, am Unterricht teilzunehmen. Setzen Sie den Lehrer über Verletzungen, Beschwerden oder andere wichtige Dinge immer vor Beginn der Lektionen in Kenntnis.

Sie befolgen die Lektionen auf Ihr eigenes Risiko. Sind Sie in ärztlicher Behandlung, einer Operation unterzogen worden oder haben Sie chronische Beschwerden, dann konsultieren Sie einen Arzt und bitten ihn um Rat bzgl. der Teilnahme an einer Do In Yoga-Klasse.
Achten Sie auf Ihre eigenen Grenzen und überschreiten Sie diese nicht!

 

In Yoga-Räumen werden die Schuhe ausgezogen. Nehmen Sie außerdem ein Paar (Yoga-)Socken mit. 
Yoga-Matten stehen zur Verfügung. Nehmen Sie ein großes Badetuch mit.
Bitte tragen Sie keine intensiven Parfums.

Stellen Sie sicher, dass Sie zwei Stunden vor dem Unterricht nicht gegessen haben.